Mistä aloittaa?

Kotimajoitusoppaaseen (PDF) on koottu perustietoa majoittamisesta. Voit myös tutustua Usein kysyttyihin kysymyksiin.

Majoittaisitko turvapaikanhakijan?

Kotimajoitusverkosto tuo turvaa hakevia ja Suomessa asuvia yhteen. Tavoitteenamme on varmistaa, että Suomeen saapuvien turvaa hakevien uusi elämä Suomessa alkaa kotoutumista ja kohtaamista edistävällä, mielekkäällä ja ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla.

Kodin avaaminen turvaa hakevalle on erinomainen tapa tutustua uusiin ihmisiin ja osallistua niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla merkitylliseen kansalaistoimintaan. Kotimajoituksessa asuvan turvaa hakevan elämä Suomessa alkaa mielekkäällä ja ihmisarvoa kunnoittavalla tavalla. Kotimajoitus on yksi harvoista kaksisuuntaista kotoutumista edistävistä malleista, joka mm. vähentää syrjiviä asenteita ja vahvistaa monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Kotoutuminen nopeutuu ja kustannuksia säästyy, kun kielen oppiminen, verkostojen syntyminen ja suomalaisten tapojen oppiminen tehostuvat.

Kotimajoitus käynnistyy verkoston paikallisryhmän tai tukiyhdistysten työntekijöiden avustuksella. Paikallisryhmät järjestävät toisinaan myös infoiltoja uusille aktiiveille ja kotimajoituksesta kiinnostuneille, joten ryhmään k annattaa ottaa yhteyttä, vaikkei vielä haluaisi sitoutua majoittamiseen.