Hyppää sisältöön

Materiaalit

Kotimajoitusoppaat – Home Accommodation Guides

Arabic

English

Farsi

Suomi

Svenska

Ukrainian

Venäjä

Seksuaalisen hyväksikäytön, väkivallan ja häirinnän ennaltaehkäisy majoitustilanteissa – ohjeistus majoittajalle ja majoittujalle / Preventing sexual exploitation, abuse and harassment in accommodation -guidelines

English

Suomi

Ukrainian

Kotimajoitussopimuspohja – Home Accommodation Agreement Model

Kotimajoituksen tukiyhdistys on laatinut sopimuspohjan, jota voi käyttää käytännön asioista sopimiseen ennen majoituksen alkamista, ja sitä voi myös muokata. Molemmat osapuolet voivat halutessaan allekirjoittaa sen. Sopimuspohja löytyy käännettynä liitteenä kaikista Kotimajoitusoppaan kieliversioista (ks.edellä).

The support association has drafted an agreement model that can be utilized in agreeing about practical matters before the accommodation starts, and it can be freely modified. Both parties can sign in, if willing. It can be found attached at the end of each language version of Home Accommodation Guide translations (see above).

Suomi

Toimintakertomukset

Yhdistyksen toimintakertomus 2022 (pdf)