Hyppää sisältöön

Tietosuojaseloste

Evästeet

Verkkosivustomme ei kerää eikä tallenna käyttäjistä ilman käyttäjän suostumusta sähköpostiosoitteita tai mitään muita henkilökohtaisia tai tunnistettavia tietoja.

Verkkosivustolla käytetään vain verkkosivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä.

Statistiikka

Verkkosivustolla on käytössä statistiikka. Statistiikka ei käytä evästeitä, eikä dataa välitetä kolmannelle osapuolelle, eikä yksittäistä kävijää voi tunnistaa, koska kaikki IP-osoitetiedot on anonymisoitu. Sivuston statistiikka kerää sivuston käytöstä yleisiä tilastotietoja ja on sivuston kehittämisen kannalta välttämätön.

Kotimajoituksen tuki ry:n tietosuojaseloste – Jäsentiedot

Laadittu: 21.3.2024

Rekisterinpitäjä
Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:
Kotimajoituksen tuki ry (Y-tunnus: 2761835-3 )
Osoite: Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Terhi Aaltonen, Kotimajoituksen tuki ry:n toiminnanjohtaja
Puhelin: +358 44 244 8404
Sähköposti: t.aaltonen@kotimajoitusverkosto.fi

Henkilötietojen ryhmä
Kotimajoituksen tuki ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin käyttötarkoitus on jäsensuhteiden hoito. Henkilötietoja kerätään viestintää varten. Liittyessään jäseneksi henkilö antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjä pitää yhdistyslain mukaisesti luetteloa jäsenistä ja tarvittavien henkilötietojen käsittely on välttämätön edellytys toiminnan toteuttamiseksi. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on myös rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Käsiteltävät henkilötiedot
Jäsenistä (henkilöjäsenet) voidaan käsitellä seuraavia tietoja: täydellinen nimi, kotipaikka, syntymäaika tai henkilötunnus, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), jäsenyystyyppi (jäsen vai kannatusjäsen), laskutustiedot, jäsenmaksutiedot, lupatiedot (tiedotuslupa ym.)

Jos kannattajajäsen on oikeustoimikelpoinen yhteisö, voidaan käsitellä seuraavia tietoja: yhteisön nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjä koskevia tietoja vastaanotetaan ja päivitetään säännönmukaisesti vain rekisteröidyltä itseltään. Kaikki rekisterin tiedot saadaan yhdistysten jäseneksi rekisteröidyiltä henkilöiltä tai yhteisöiltä. Tiedot kerätään sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse lähetetyllä jäsenhakemuksella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun palveluntarjoaja noudattaa EU:n tietosuojaperiaatteita.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan sähköisessä muodossa Kotimajoituksen tuki ry:n käyttämissä järjestelmissä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Määritetty rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden yhdistyksen työntekijöiden tai luottamushenkilöiden toimesta, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Jäsenyyden päättyessä poistetaan henkilötiedot jäsenrekisteristä. Tiedot poistetaan viimeistään 6 kuukautta vuotta jäsenyyden päättymisen jälkeen.
Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus:

  • saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista ja tarkistaa jäsenrekisteriin talletetut tiedot itsestään. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse rekisteristä vastaavalle kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Tietopyyntöön vastataan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnöstä. Pyynnön esittäjän tulee pyydettäessä pystyä vahvistamaan henkilöllisyytensä yhdistykselle.
  • vaatia tietojen korjaamista ja poistamista-vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
  • kieltää markkinointitarkoituksessa tehtävät yhteydenotot
  • tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, joka on Tietosuojavaltuutetun toimisto, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti:

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Kotimajoituksen tuki ry, Siltasaarenkatu 4, 00530 Helsinki

Tietosuojaselosteen muutokset
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme käymään säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.