Hyppää sisältöön

Majoittujalle

Olen onnekas, että minulla on kotimajoittajani ja heidän tarjoamansa tuki ja apu. He ovat täällä Suomessa toinen perheeni ja sydäntäni lähimmät ihmiset.

– Kotimajoittuja, Helsinki

Kuva: Outi Neuvonen

Jos haet kansainvälistä suojelua Suomessa, sinulla on oikeus päättää missä asut. Viranomaiset järjestävät turvapaikanhakijoille majoituksen vastaanottokeskuksessa, mutta voit asua muuallakin.   

Kotimajoitus on yksi vaihtoehto. Kotimajoituksessa asut paikallisen henkilön tai perheen kotona, yleensä yhdessä majoituksen tarjoajan kanssa.  

Jos olet kiinnostunut kotimajoituksesta, voit kysyä neuvoa Kotimajoitusverkoston tukiyhdistyksestä.

Tärkeää miettiä ennen kuin teet päätöksen kotimajoitukseen muuttamisesta:

Tutustuminen ja asioista sopiminen

Tärkeimmät periaatteet ovat: kotimajoitus on vapaaehtoista, vastikkeetonta (majoittujalta ei odoteta korvausta rahana tai työpanoksena), yhdessä päätettyä ja tasavertaista.  

Suosittelemme, että majoittaja ja majoittajat tapaavat ja tutustuvat etukäteen.  

On hyvä, että käytännön asioista keskustellaan ennen muuttoa kotimajoitukseen, kuten esimerkiksi: kodin jaetut ja yksityiset tilat, säännöt, kotitöiden jakaminen, yksityisyys, siisteys, mahdolliset lemmikkieläimet jne.  

Halutessaan osapuolet voivat tehdä sopimuksen käytännön asioista joko suullisesti tai kirjallisesti. Kotimajoitusverkoston tukiyhdistys on laatinut sopimuspohjan, jota voi hyödyntää ja jonka molemmat osapuolet voivat allekirjoittaa. Sopimuspohja löytyy täältä:  

 Majoittajalle tulee yleensä joitakin ylimääräisiä kuluja turvapaikanhakijan majoittamisesta. Jos majoitettavalla on tuloja tai varallisuutta, voidaan sopia, että hän maksaa osan ylimääräisistä kuluista (esimerkiksi sähkö- ja vesilaskuista).  

 Kummallakin osapuolella on aina oikeus päättää kotimajoitus. Toiselle osapuolelle tulisi kertoa tästä mahdollisimman ajoissa etukäteen. Turvapaikanhakija voi aina muuttaa vastaanottokeskukseen.  

Ennen päätöksentekoa kannattaa lukea Kotimajoitusopas. Se on käännetty usealle kielelle ja löytyy täältä.

Yksityisyys

Majoittaja voi auttaa majoitettavaa oleskelulupaan tai työn hakemiseen liittyvissä asioissa, mutta velvollisuutta tähän ei ole. Turvapaikanhakija voi saada apua muualtakin.  

Majoittujalla ei ole velvollisuutta kertoa henkilökohtaisista asioistaan majoittajalle, esimerkiksi turvapaikkaprosessista. Jokainen päättää itse, kuinka paljon haluaa jakaa omia asioitaan.   

Toista osapuolta koskevia tietoja tai esimerkiksi valokuvia ei saa jakaa ilman tämän lupaa.  

Turvallisuus

 Mieti etukäteen: Tunnenko oloni turvalliseksi tässä kotimajoituksessa? Voinko olla oma itseni?  

Kotimajoitusverkostossa olemme pohtineet paljon turvallisuutta. Kaikkien mukana olevien tulee sitoutua toiminnan perusperiaatteisiin.  

Tukiyhdistys on yhteistyössä väkivallan vastaisen työn asiantuntija Elina Nikulaisen kanssa tuottanut oppaan, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja häirintää. Opas löytyy täältä.

Pidä yllä yhteys vastaanottokeskukseen

Jokainen Suomessa kansainvälistä suojelua hakeva henkilö on rekisteröitynyt tiettyyn vastaanottokeskukseen. Keskuksen kautta turvapaikanhakija saa vastaanottorahaa sekä hänelle kuuluvat terveys- ja sosiaalipalvelut.  

Jotta turvapaikkahakemus pysyy vireillä, turvapaikanhakijan on oltava kirjoilla vastaanottokeskuksessa.     

 Jos turvapaikanhakija asuu muualla kuin vastaanottokeskuksessa, hänet kirjataan järjestelmään niin sanottuna yksityismajoittuja-asiakkaana.  

Kotimajoituksessa asuvalla suojelun hakijalla on samat oikeudet kuin muillakin turvapaikanhakijoilla. 

 Vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijä neuvoo ja ohjaa, jos tarvitset apua asioidesi hoitamisessa.