Hyppää sisältöön

Majoittajalle

Tasavertaista, reilua ja turvallista majoitusta

Suojelua hakevan majoittaminen omaan kotiin asumaan on hieno mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin, edistää maahan muuttaneiden kotoutumista ja olla mukana kansalaistoiminnassa.  

Erityisiä pääsyvaatimuksia ei ole. Kotimajoittajaksi voi ryhtyä, jos on kodissa riittävästi tilaa ja tahtoa edistää tasavertaista, reilua ja turvallista majoittumista. Majoittajan ei tarvitse olla turvapaikka-asiantuntija eikä vapaaehtoistoiminnan konkari. Kotimajoitusverkostossa voi toki  osallistua muuhunkin vapaaehtoistoimintaan halutessaan.

Ennen kuin teet päätöksen kotimajoittamisesta 

Majoittajaksi ryhtymistä kannattaa harkita huolella. Kotimajoitusoppaaseen tutustuminen auttaa hahmottamaan mitä kaikkea majoittamiseen liittyy ja mistä on syytä sopia etukäteen majoitettavan kanssa. Kotimajoitusoppaan löydät täältä.  

Suosittelemme, että kotimajoitusta harkitsevat osallistuvat järjestämäämme koulutukseen. Koulutuksissa käydään läpi kaikki majoittamiseen liittyvät oleelliset perusasiat. Kuulet koulutuksessa muistakin ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät turvapaikan hakemiseen ja tilapäiseen suojeluun Suomeen saapuville ukrainalaisille. Koulutus sopii etenkin uusille kotimajoittajille tai jos harkitset majoituksen tarjoamista kotonasi. Paikalla on myös kokenut kotimajoittaja kertomassa omista kokemuksistaan. Järjestämme koulutuksia myös pyynnöstä ja kohderyhmälle räätälöitynä. Tulevien koulutusten ja tapahtumien ajankohdat ja lisäinfoa löydät täältä.

Mieti kuinka pitkäksi aikaa voit kotimajoitusta tarjota. Pääsääntöisesti kotimajoitusverkoston tavoitteena on pidempiaikainen (esimerkiksi koko turvapaikkaprosessin ajan kestävä) majoitus.  

Mieti, mikä sinua motivoi kotimajoittamiseen ja kuinka paljon aikaa tai resursseja voit kotimajoitukseen antaa.

Lue myös “Minustako kotimajoittaja?” -osio täältä.

Kotimajoituksen kustannukset  

Kotimajoitus on vapaaehtoista ja vastikkeetonta eli siitä ei makseta majoittajalle korvausta.  

Jos majoittujalla on tuloja tai varallisuutta, voidaan joissakin tapauksissa sopia hänen osallistumisestaan asumisesta aiheutuviin lisäkuluihin. Esimerkiksi voidaan sopia, että majoittuja maksaa osan sähkö- ja vesilaskuista.  

Tasavertaisuus 

Verkoston periaatteiden mukaan kotimajoituksessa pyritään tasavertaiseen suhteeseen osapuolten kesken. Suhde ei ole auttajan ja autettavan välinen.  

Majoittaja voi tietysti määritellä kuinka hänen kodissaan toimitaan. Majoittaja on tietynlaisessa valta-asemassa suhteessa majoitettavaan, joka on muuttanut maahan hakemaan suojelua, prosessi on kesken eikä hän vielä tunne suomalaista yhteiskuntaa.  

Tätä on hyvä pohtia jo etukäteen ja miettiä miten kotona toimia, jotta suhde muodostuisi mahdollisimman tasavertaiseksi. Yhteisestä arjesta on hyvä keskustella avoimesti alusta lähtien.  

Yksityisyys ja asioiden jakaminen 

Kaikilla kotimajoituksen osapuolilla on oikeus yksityisyyteen. Etukäteen on hyvä miettiä miten kotona järjestellään tiloja niin, että lopputuloksena on yhteistä jaettua arkea ja riittävästi yksityisyyttä ja omaa tilaa.  

Toista henkilöä koskevia tietoja tai kuvia ei saa jakaa ilman lupaa. 

Majoittajalla ei ole velvollisuutta avustaa majoitettavaa viranomaisprosesseissa tai työ- ja opiskelupaikan etsimisessä. Jotkut kotimajoittajat ovat tätäkin tehneet, mutta päätös on jokaisen oma.  

Niin ikään majoitettavalla ei ole velvollisuutta kertoa omista asioistaan majoittajalle, esimerkiksi turvapaikkaprosessista.

Turvallisuus 

Kotimajoitusverkostossa on mietitty paljon kaikkien osapuolten turvallisuutta.  

Suojelua hakevat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kotimaistaan ja usein kokeneet traumaattisia asioita. Heille on erityisen tärkeää, että kotimajoituksessa voi olla oma itsensä ja tuntee olonsa turvalliseksi.  

Kotimajoituksen tukiyhdistys on yhteistyössä väkivallan vastaisen työn asiantuntijan Elina Nikulaisen kanssa tuottanut ohjeistuksen, jotta ennalta ehkäistään seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja häirintää majoitustilanteissa.  Ohjeistus on käännetty myös englanniksi ja ukrainaksi, kieliversiot löytyvät Materiaalit-sivulta. Suomenkielinen versio löytyy täältä.