Hyppää sisältöön

Minustako kotimajoittaja?

Jos olet kiinnostunut kotimajoituksen tarjoamisesta ja toivot yhdistykseltä apua sopivan henkilön tai henkilöiden löytämisessä, voit olla yhteydessä tukiyhdistykseen ja kertoa tarkemmin tilanteestasi.

Tukiyhdistyksen työntekijät tai verkostolaiset voivat yhteydenoton jälkeen edesauttaa majoittajan ja turvapaikanhakijan kohtaamista, esimerkiksi järjestää tapaamisen sekä auttaa käytännön asioista sopimisessa. Prosessin tarkempi kuvaus löytyy Kotimajoitusoppaasta.  

Jos muutto kotimajoitukseen toteutuu, tukiyhdistyksen työntekijät voivat auttaa vastaanottokeskuksen kanssa asioinnissa. Kotimajoittujan tulee ilmoittaa vastaanottokeskukseen, missä hän asuu ja ylläpitää yhteys keskukseen.   

Suojelua hakeva on aina rekisteröityneenä tiettyyn vastaanottokeskukseen ja saa sen kautta vastaanottopalveluita, kuten vastaanottorahaa. Sosiaalipalvelut ja kiireettömät terveyspalvelut hoidetaan vastaanottokeskuksen kautta. Jos kotimajoitus on eri paikkakunnalla kuin vastaanottokeskus, turvapaikanhakija voi kiireellisissä sairaustapauksissa käydä lähimmässä terveyskeskuksessa.  

Asioista sopiminen etukäteen

Jos kotimajoituksesta kiinnostunut henkilö tai henkilöt löytyvät, kannattaa tavata etukäteen, tutustua puolin ja toisin sekä keskustella asumiseen liittyvistä käytännön asioista. Näitä ovat  esimerkiksi kodin yhteiset ja omat tilat, säännöt, siisteys ja kotitöiden jakaminen, yksityisyys, vieraat ja lemmikkieläimet. Rokotussuoja kannattaa tarkistaa.  

Jos tapaamiseen tarvitaan tulkkausta, tästä voi tiedustella tukiyhdistykseltä.  

Asumiseen liittyvistä käytännön asioista suositellaan sopimaan etukäteen suullisesti tai kirjallisesti. Kotimajoitusverkosto on laatinut sopimuspohjan, jota voi käyttää ja jonka molemmat halutessaan allekirjoittavat. Sopimuspohja löytyy täältä

Kotimajoituksen osapuolilla on aina oikeus lopettaa majoitus halutessaan. Majoituksen päättäminen tulisi tehdä harkitusti ja pyrkiä kertomaan hyvissä ajoin toiselle osapuolelle.  

Suojelua hakeva osapuoli voi aina siirtyä vastaanottokeskukseen,  ei tosin välttämättä haluamallaan paikkakunnalla. Viranomaiset voivat osoittaa vastaanottokeskuksen muualtakin.  

Kysy neuvoa ja pidä yhteyttä muihin majoittajiin 

Majoittaja voi tarvittaessa saada tukea ja kontakteja muihin majoittajiin Kotimajoitusverkoston, sen paikallisryhmien ja yhdistyksen ylläpitämien some-kanavien kautta. Facebook-ryhmissä on jäseninä majoittajia, majoittujia ja muita aktiiveja.  

Voit lähettää liittymispyynnön Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville Finland -ryhmään. 

Majoittaja voi aina olla yhteydessä kotimajoituksen tukiyhdistyksen toimistoon tai paikallisryhmään, mikäli on majoitukseen liittyviä pulmatilanteita tai kysyttävää.  Toimiston yhteystiedot löydät täältä. Paikallisryhmistä löytyy lisää tietoa täältä.