Hyppää sisältöön

Tietoa meistä

Vuosina 2015-16 Suomeen tuli ennätysmäisen suuri määrä turvapaikanhakijoita. Tällöin syntyi monenlaista uutta toimintaa. Kotimajoituksia tapahtui spontaanisti turvapaikanhakijoiden ja paikallisten ihmisten tutustuessa toisiinsa.  

Kotimajoituksesta kiinnostuneet verkostoituivat keskenään paikallisesti ja valtakunnallisesti, ja havaittiin tarve rakentaa pysyvämpi organisaatio koordinoimaan ja tukemaan toimintaa. Perustettiin Kotimajoituksen tuki ry.  

Toimintaa on paikallisesti eri puolilla maata sekä valtakunnallisesti, kasvokkain ja virtuaalisesti. 

Kotimajoitusverkosto toimii itseohjautuvasti eli paikallisryhmät voivat järjestää toimintaa parhaaksi katsomallaan tavalla, paikallisten tarpeiden mukaan. Yhdessä sovittuihin periaatteisiin on sitouduttava.   Toiminnan periaatteina ovat: vapaaehtoisuus, vastavuoroisuus, luottamus ja oikeus yksityisyyteen.  

Kotimajoituksen tuki ry:lla on toimisto ja palkattuja työntekijöitä Helsingissä. Toimintaa rahoittaa pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA toiminta-avustuksella.