Hyppää sisältöön

Tietoa kotimajoituksesta

Kotimajoitus edistää kaksisuuntaista kotoutumista Suomessa. Kotimajoituksessa asuminen on monelle suojelua hakevalle hyvä asumisvaihtoehto, jonka kautta päästä osaksi yhteiskuntaa ja saada kontakteja paikallisiin ihmisiin.  

Majoittaminen on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Valtio tarjoaa turvapaikanhakijoille majoituksen vastaanottokeskuksessa, mutta hän voi asua muuallakin.  

Kotimajoitusverkosto ja sen tukiyhdistys edistävät Suomesta suojelua hakevien kotimajoitusta, joka on:  

  • vapaaehtoista ja vastikkeetonta 
  • harkittua ja yhteisesti sovittua
  • pääasiallisesti pitkäkestoista  
  • kaikille osapuolille turvallista 
  • tasavertaisuuteen perustuvaa yhdessä asumista. Majoittuja ei ole auttamiskohde vaan aktiivinen osapuoli ja asuinkumppani 
  • kaksisuuntaista kotoutumista edistävää

Kumpikin osapuoli saa kotimajoituksesta arvokkaita kokemuksia: majoittuja pääsee sisään paikallisyhteisöön, voi saada kielitaitoa ja kontaktiverkostoa. Majoittajakin tutustuu uusiin ihmisiin sekä saa uudenlaisen kokemuksen ja näkökulman yhteiskuntaan.