FAQ – usein kysyttyjä kysymyksiä

Kuinka pääsen alkuun?

Lue ensin Majoittajalle suunnattu sivu ja Kotimajoitusopas (PDF) sekä näille sivuille kootut usein kysytyt kysymykset ja ota yhteyttä, jos mieltäsi jäi vielä askarruttamaan jokin.

Miten pitkäksi ajaksi majoittajan on sitouduttava majoitukseen?

Turvapaikanhakuprosessi kestää nykyään lyhimmillään kuusi kuukautta, ja käsittelyajat saattavat venyä. Toivottavaa on, että majoitus kestäisi koko prosessin ajan. Turvapaikanhakijat tulevat hyvin vaikeista olosuhteita ja tarvitsevat mahdollisuuden luottamuksellisten ja sitoutuneiden ihmissuhteiden luomiseen.

Toisinaan tarvetta on myös lyhempiaikaiselle majoitukselle. Ota yhteyttä lähimpään paikallisryhmään ja kerro, minkälaisesta majoittamisesta olisit kiinnostunut. Majoittamisen yksityiskohdista keskustellaan aina majoittajan, turvapaikanhakijan ja hänelle nimetyn sosiaalityöntekijän kanssa tapauskohtaisesti.

Mitä kaikkea majoittaja on velvollinen tarjoamaan?

Majoittaja sitoutuu tarjoamaan turvapaikanhakijalle turvallisen kodin – ei muuta. Majoittajalla ei ole velvollisuutta osallistua esimerkiksi taloudellisesti turvapaikanhakijan tukemiseen.

Jokaiselle turvapaikanhakijalle on nimetty sosiaalityöntekijä, ja myös kodissa majoittuva turvapaikanhakija on oikeutettu vastaanottokeskuksen tarjoamiin sosiaali-, terveys- ja oikeudellisiin palveluihin. Turvapaikanhakijalle maksetaan vastaanottorahaa ruokaa ja muita välttämättömyyksiä varten.

Turvapaikanhakija ja kotimajoittaja ovat tietenkin vapaita tarjoamaan toisilleen apua niissä asioissa, joista keskenään sopivat.

Millainen ihminen luokseni olisi tulossa?

Turvapaikanhakijat muodostavat erittäin moninaisen ryhmän eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Koulutustaso turvapaikanhakijoiden keskuudessa vaihtelee korkeasti koulutetusta lukutaidottomaan. Osalla on laaja kielitaito, osa puhuu ainoastaan äidinkieltään. Kokemuksemme mukaan hyvinkin erilaisista taustoista tulevilla ihmisillä on kuitenkin lopulta enemmän yhteisiä kuin erottavia tekijöitä, ja ystävystyä voi ilman yhtään yhteistä kieltä.

Majoittajien on hyvä tiedostaa vaikeat olosuhteet, joista turvapaikanhakijat tulevat. Jotkut turvapaikanhakijat ovat pakenevat sodan, kidutuksen tai vainon uhkaa, toiset tulevat taisteluiden keskeltä. Kodin jättäminen mistä tahansa syystä on raskasta, ja monien turvapaikanhakijoiden matka Suomeen on ollut pitkä ja vaikea. Riittävän tuen ja toisaalta oman tilan ja rauhallisen ympäristön tarjoaminen on tärkeää. Kotimajoittaja voi toimia rinnallakulkijana, mutta traumatyöskentelyn ammattilainen ei suinkaan tarvitse olla. Erityistä psykososiaalista tukea tarvitsevat turvapaikanhakijat ovat oikeutettuja ammatilliseen apuun vastaanottokeskusten kautta.

Majoittajan ja majoitettavan on myös hyvä pitää mielessä, että osa turvapaikanhakijoista tulee saamaan kielteisen päätöksen. Tähän on hyvä valmistautua henkisesti.

Kuka vastaa kotimajoituksen onnistumisesta?

Majoittaminen tapahtuu majoittajan ja turvapaikanhakijan keskinäisellä sopimuksella. Kotimajoitusverkosto tuo majoittajat ja majoittujat yhteen ja neuvoo käytännön asioista, mutta kotimajoitussopimuksen osapuolet ovat majoittaja ja majoittuja.

Turvapaikanhakijat saavat asua itse valitsemassaan paikassa turvapaikanhakuprosessin keston ajan, ja heidän sosiaali- ja terveyspalveluistaan vastaa vastaanottokeskus.

Mitä tukea Kotimajoitusverkosto tarjoaa?

Kotimajoitusverkosto tarjoaa kontaktin majoittajan ja turvapaikanhakijan välillä. Verkoston aktiivit myös neuvovat kotimajoitukseen liittyvissä käytännön asioissa, vastaavat kysymyksiin ja tarjoavat vertaistukea uusien tilanteiden kohtaamiseen. Kotimajoitusverkoston Facebook-ryhmä on hyvä kanava keskustella kotimajoitukseen liittyvistä kysymyksistä – yli 4 000 aktiivin joukosta löytyy varmasti riittävästi tietotaitoa avuksi useimpien pulmien ratkaisuun.

Kustantaako majoittaja vieraidensa ruoan?

Majoittaja ja majoittuja sopivat keskenään ruokakulujen jakamisesta. Suosittelemme, että kulujen jakamisesta keskustellaan jo ennen majoituksen alkua. Katso keskustelun pohjaksi erillinen ohjeemme.

Saako majoittaja rahallista tukea?

Majoittaja ei tällä hetkellä saa rahallista tukea turvapaikanhakijan majoittamiseen.

Minkälaiseen kotiin turvapaikanhakijan voi majoittaa? Tarvitseeko turvapaikanhakija oman huoneen?

Majoittamisessa on kyse ihmissuhteista yhtä paljon kuin seinistä. Kannattaa miettiä, minkälaisissa olosuhteissa jaksaisit itse asua useamman kuukauden, oli kyseessä sitten erillinen huone, olohuoneen sohva tai kodin yläkerta. Mieti myös, kuinka paljon omaa rauhaa itse tarvitset. Turvapaikanhakijlle tarjottavan asuintilan on sovelluttava ympärivuotiseen asumiseen.

Jos epäröit tilan riittävyyttä, voit ottaa yhteyttä paikallisryhmään, kertoa tilanteestasi ja kodistasi ja miettiä kotimajoituksen käytännön asioita paikallisryhmän aktiivien kanssa yhdessä.

Miten toimitaan, kun vastaan tulee kulttuurieroja?

Vieraasta kulttuurista tuleva ihminen on ensisijaisesti yksilö, jolla saattaa olla kanssasi enemmän yhteistä kuin arvaatkaan. Esimerkiksi ruoanlaitto, yhteiset harrastukset ja kiinnostukset tai vaikkapa lasten kanssa leikkiminen ovat osoittautuneet tehokkaiksi keinoiksi tuoda ihmisiä yhteen kulttuuriin katsomatta.

Toisaalta kulttuurierot voivat alkaa jo ovelta. Riisutaanko kengät? Kätelläänkö tai halataanko? Voiko tuliaiset ojentaa vasemmalla kädellä? Eroavaisuuksia ja haasteita tulee varmasti vastaan, mutta useimmiten niistä selvitään huumorilla ja joustavuudella. Kulttuurieroista keskusteleminen on opettavaista ja usein myös todella hauskaa!

Voinko majoittaa yksin tulleen turvapaikanhakijalapsen tai -nuoren?

Kotimajoitusverkosto ei järjestä yksin maahan saapuneiden alaikäisten kotimajoitusta. Yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden majoitukseen liittyy erityisvaatimuksia ja esimerkiksi lastensuojelulaissa määriteltyjä ehtoja pitää noudattaa. Kauttamme voit kuitenkin majoittaa lapsen perheenjäsenen tai sukulaisen kanssa.

Mitä jos en osaa muita kieliä kuin suomea? Entä jos turvapaikanhakija ei osaa englantia?

Yhteisen kielen puuttuminen on haaste, mutta kauttamme on syntynyt jo monia onnellisia kotimajoituksia, joissa osapuolet eivät ole puhuneet yhtäkään samaa kieltä. Hyvällä tahdolla, Google kääntäjällä ja elekielellä pääsee pitkälle. Saattaa jopa olla, että yhteisen kielen puuttuminen auttaa turvapaikanhakijaa oppimaan suomen kieltä entistä nopeammin! Alkuvaiheessa tulkki helpottaa käytännön asioista sopimista. Paikallisryhmä saattaa voida auttaa tulkin löytämisessä, ja osaamista kannattaa kysellä myös omilta verkostoilta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Kenelle minun pitää ilmoittaa, jos otan turvapaikanhakijan kotiini?

Jokaisen turvapaikanhakijan tulee olla kirjoilla vastaanottokeskuksessa, sillä vastaanottokeskus tarjoaa turvapaikanhakijalle hänelle kuuluvat palvelut ja oikeudet. Turvapaikanhakijan oman edun turvaamiseksi kotimajoitusta ei tule järjestää ennen kuin turvapaikkahakemus on virallisessa käsittelystä.

Vastaanottokeskukseen tulee toimittaa molempien osapuolien allekirjoittama kotimajoitussopimus. Jos kotimajoittaja asuu vuokra-asunnossa, vastaanottokeskukseen toimitetaan myös talonkirjanote.

Vuokranantaja ei voi rajoittaa asunnossa asuvien ihmisten määrää. Jos asuntosi vesimaksu perustuu asukkaiden määrään on uusista asukkaista ilmoitettava vuokranantajalle.

Voinko pyytää turvapaikanhakijalta vuokraa tai esimerkiksi siivousapua vastineeksi majoittamisesta?

Kotimajoitusverkosto ei ole asuntojen vuokrauspalvelu. Turvapaikanhakija ei ole vuokralainen eikä kotiapulainen. Majoittaminen on vapaaehtoista eikä siitä saa edellyttää korvauksena rahaa tai työpanosta.

Majoittaja ja turvapaikanhakija sopivat keskenään normaaleista yhteisasumiseen liittyvistä kotitöistä ja niiden jakamisesta. Kotitöistä kannattaakin keskustella heti majoittumisen aluksi.

Mitä jos majoittamisesta tulee vastaan ongelmia tai elämäntilanteeni muuttuu kesken majoituksen?

Kumpi tahansa kotimajoituksen osapuolista voi purkaa majoitusjärjestelyn milloin tahansa. Kotimajoitusverkosto tarjoaa ongelmatilanteissa tukea joko paikallisten tukihenkilöiden tai netin kautta.

Mikä on Kotimajoitusverkoston, Maahanmuuttoviraston, SPR:n ja muiden vastaanottokeskuksista vastaavien toimijoiden suhde?

Kaikki vastaanottokeskukset toimivat Maahanmuuttoviraston alaisuudessa. Vastaanottokeskusten järjestämisvastuu vaihtelee paikkakunnittain. Useita vastaanottokeskuksia eri puolilla Suomea ylläpitää SPR. Kotimajoitusverkoston valtakunnallinen verkosto ei voi vastata jokaista vastaanottokeskusta tai majoittajaa koskeviin kysymyksiin, koska vastaanottokeskusten käytännön vaihtelevat paikkakunnittain.

Menettääkö yksityiskodissa majoittuva turvapaikanhakija joitakin vastaanottokeskusten tarjoamia etuja tai palveluita? Hidastaako kotimajoitus turvapaikanhakijan asian käsittelyä?

Turvapaikanhakija on oikeutettu vastaanottokeskuksen palveluihin riippumatta siitä, asuuko hän vastaanottokeskuksessa vai kotimajoituksessa. Hakijan täytyy ilmoittaa asuinpaikkansa vastaanottokeskukselle ja antaa selvitys asuinolosuhteista. Asumismuoto ei vaikuta millään tavoin turvapaikkahakemusten käsittelyn kestoon tai tulokseen.

Onko majoittajan huomioitava erityisiä terveyskysymyksiä?

Suomeen saapuu tällä hetkellä turvapaikanhakijoita alueilta, joissa rokotusohjelmia ei ole voitu viime vuosina toteuttaa kattavasti. Suosittelemme, että kotimajoittaja ja kaikki samassa asunnossa asuvat tarkistavat rokotesuojansa polion ja hinkuyskän osalta.

Kuten kaikilla Suomessa asuvilla, myös turvapaikanhakijoiden kanssa asuvalla tulee olla suoja jäykkäkouristusta ja kurkkumätää vastaan. Lisäksi kaikilla aikuisilla tulisi olla joko sairastetun tuhkarokon, viuhrirokon ja sikotaudin tai kahden MPR-rokoteannoksen tuottama suoja.

Polio-, kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja MPR-rokotukset ovat maksuttomia.

Lisätietoja rokotesuojasta löydät THL:n artikkelista.

Mitä syitä minulla voisi olla olla majoittamatta turvapaikanhakijaa?

Jos majoittajan kodissa asuu enemmän kuin yksi ihminen, on ensisijaisen tärkeää, että majoittaminen on kaikkien kodin asukkaiden yhteinen päätös.

Emme suosittele majoittamista jos elämäntilanteesi on erityisen stressaava tai ahdistava tai jos kodissasi on väkivaltaa, päihdeongelmia tai vakavia mielenterveysongelmia.

Saan tällä hetkellä KELAn etuuksia. Vaikuttaako turvapaikanhakijan majoittaminen niihin?

Suomen sosiaaliturvaan kuulumatonta henkilöä ei lasketa kuuluvaksi ruokakuntaan, eikä hänen väliaikainen asumisensa asunnossa vaikuta asumistukeen. Kela on tiedottanut, että turvapaikanhakijan majoittaminen ei vaikuta yleistä asumistukea saavan ruokakunnan asumistukeen.

En voi tarjota asuntoa, mutta haluaisin auttaa. Mitä voin tehdä?

Kotimajoitusverkosto keskittyy kotimajoituksen koordinoimiseen ja tukemiseen. Voit osallistua verkoston toimintaan monella tavalla, myös muutenkin kuin majoittajana.  Mm. Facebookin RHC, Tutu ry, SPR ovat tahoja, joihin ottaa yhteyttä kun haluat auttaa.