Hyppää sisältöön

Paikallisryhmät

Kotimajoitusverkostolla on toimintaa eri puolilla Suomea paikallisryhmissä. Paikallisryhmissä järjestellään kotimajoituksia, haastatellaan kiinnostuneita majoituksen osapuolia, tuetaan osapuolia majoituksen aikana, toimitaan sosiaalisessa mediassa ja rakennetaan paikallisia yhteistyöverkostoja.  

Jos haluat mukaan toimintaan, voit olla suoraan yhteydessä lähimpään paikallisryhmään. Yhteyden paikallisesti jo toimiviin aktiiveihin tai ryhmiin saat seuraavien Facebook-ryhmien kautta:   

Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville (Finland) – valtakunnallinen ryhmä 

Kotimajoitus Helsinki-Espoo-Vantaa 

Kotimajoitusverkosto Keski-Uusimaa (Järvenpää-Tuusula-Nurmijärvi- Hyvinkää-Kerava) 

Kotimajoitusverkosto Turun alue  

Kotimajoitusverkosto Salo

Kotimajoitusverkosto Satakunta

Kotimajoitusverkosto Lahti ja lähialueet

Hämeenlinna ja lähialueet

Kotimajoitus Tampere 

Kotimajoitus Kymenlaakso

Kotimajoitus Etelä-Savo

Kotimajoitus Pohjois-Savo

Kotimajoitus Lappi

Lemmikkieläinten kanssa Suomeen saapuvat

Lemmikkien kanssa tuleville ukrainalaisille on oma ryhmä, jonka facebook-ryhmän löydät täältä: https://www.facebook.com/groups/1155305505217538/ 

Uuden toiminnan käynnistäminen 

Jos toimintaa alueellasi ei ole, sen käynnistäminen on tervetullutta.  Tukiyhdistykselle on tärkeää saada tietoa kotimajoituksesta eri puolilla Suomea. Hienoa, jos otat yhteyttä ja kerrot mitä omalla paikkakunnallasi tapahtuu. Voi käydä ilmi, että paikkakunnallasi jo on tai on aiemmin ollut paikallista toimintaa, tai että muutkin kiinnostuneet ovat ottaneet yhteyttä tukiyhdistykseen.  Tällöin yhdistys voi saattaa toiminnasta kiinnostuneita yhteen.   

Kotimajoitusverkostossa pidetään tärkeänä, että kaikki mukana olevat toimijat sitoutuvat verkoston perusarvoihin eli siihen, että kotimajoitus on harkittua ja yhdessä sovittua, vastavuoroista, luottamukseen ja yksityisyyden kunnioitukseen perustuvaa.  

Kuva: Outi Neuvonen

Paikallisryhmistä saa hyödyllistä tietoa 

Kotimajoitusverkosto ja tukiyhdistys ovat järjestäneet koulutuksia, auttaneet paikallisia toimijoita uusien kotimajoittajien haastattelemisessa ja valmisteluissa, jotta majoitukset onnistuvat niin hyvin kuin mahdollista.  

Verkoston ja yhdistyksen sosiaalisen median kanavien kautta saa tietoa viranomaisprosesseista, turvapaikkapolitiikasta sekä muuta majoittajille ja majoittujille tarpeellista tietoa.  

Jos kotimajoitukseen liittyvälle toiminnalle on kotipaikkakunnallasi tarvetta ja haluaisit sitä käynnistää, olethan yhteydessä Kotimajoituksen tukiyhdistyksen työntekijään.  

Hänen kanssaan voit keskustella kotimajoituksista alueellasi, millaiselle sitä edistävälle ja tukevalle toiminnalle olisi alueellasi tarvetta sekä keitä muita paikkakunnaltasi saataisiin mukaan. On hyvä, jos toiminnassa mukana on useita vapaaehtoisia eikä kaikki ole yhden ihmisen harteilla.  

Paikallisen toiminnan organisointia voi suunnitella yhdessä tukiyhdistyksen työntekijän kanssa. Valtakunnallisesta verkostosta voi saada hyviä vinkkejä toimivista malleista muualta.