Hyppää sisältöön

Verkosto

Vuosina 2015-16 Eurooppaan ja Suomeen tuli enemmän turvapaikanhakijoita kuin koskaan aiemmin. Silloin syntyi uutta aktivismia ja enemmän kotimajoituksia paikallisesti.   

Paikallisista ryhmistä muodostettiin valtakunnallinen verkosto, ja toiminnan tueksi ja koordinoimiseksi päätettiin perustaa yhdistys vuonna 2015. 

 Kotimajoitusverkoston paikallista toimintaa voi järjestää varsin vapaasti sen mukaan, mille paikallisesti on tarvetta, mutta sen tulee noudattaa yhdessä sovittuja perusperiaatteita: vapaaehtoisuus, vastavuoroisuus, luottamus ja oikeus yksityisyyteen.  

Periaatteista on sovittu, jotta kotimajoitukset onnistuisivat, tarjoisivat pidempiaikaisia ratkaisuja ja jotta osapuolet kokisivat kotimajoituksessa asumisen turvalliseksi.  

Tieto paikallisesta toiminnasta auttaa koordinoimisessa

Vaikka itseohjautuvasti toimivien paikallisryhmien toiminta on periaatteessa vapaata ja sitä voi toteuttaa paikallisten tarpeiden mukaan, on kuitenkin tärkeää pitää yllä yhteyksiä paikallistason toimijoiden kesken sekä suhteessa tukiyhdistykseen. 

Yhdistykseen tulee paljon tiedusteluja eri puolilta maata kotimajoituksesta kiinnostuneilta, majoittajilta sekä vapaaehtoistyöstä kiinnostuneilta. Kun tiedetään, mitä milläkin paikkakunnalla on meneillään, voidaan paremmin saattaa yhteen majoittajia ja majoittujia sekä koordinoida toimintaa. 

Vapaamuotoiset kotimajoitukset

Kotimajoitusta tapahtuu tietysti myös täysin vapaamuotoisesti Kotimajoitusverkoston ulkopuolella.  Turvapaikanhakijalla on oikeus vapaasti valita asuinpaikkansa Suomessa, vaikka kaikki suojelua hakeneet ovatkin rekisteröityinä johonkin vastaanottokeskukseen.  

Kotimajoitusverkostossa olemme kiinnostuneita myös vapaamuotoisesti syntyneistä kotimajoituksista ja osapuolten kokemuksista niissä. Verkoston ulkopuolella syntyneiden kotimajoitusten osapuolet ovat tervetulleita koulutuksiin ja ottamaan yhteyttä, mikäli heillä on tiedon tai tuen tarvetta.  

Tieto vapaamuotoisistakin kotimajoituksista auttaa Kotimajoitusverkostoa ja tukiyhdistystä saamaan kattavan tilannekuvan siitä mitä kotimajoituksen kentällä Suomessa tapahtuu. Keräämme tietoa esimerkiksi anonyymein kyselyin.