Hyppää sisältöön

Terhi & Eva: Kotimajoituksen Hullut Päivät

Takana on kotimajoituksen kannalta hyvin vaiherikas vuosi.  

Vuosi sitten käynnistelimme vielä uusina työntekijöinä Kotimajoituksen tuki ry:n toimintaa tauon jälkeen. Päivitimme Kotimajoitusopasta, suunnittelimme koulutuksia ja laitoimme yhdistyksen toimintatapoja ja hallintoa uuteen uskoon yhdessä niin ikään uuden hallituksen kanssa.  

Isoimpia kysymyksiä oli, miten innostaa ihmisiä tarjoamaan kotimajoitusta, jolle kyllä oli kysyntää, ja miten Kotimajoitusverkosto paikallisryhmineen aktivoitaisiin.  

Pohdimme myös, kuinka varautua tuleviin tilanteisiin, joissa Suomeen tulee paljon turvapaikanhakijoita kerralla ja kotimajoituksen tarve kasvaa nopeasti. Emme osanneet odottaa kuinka nopeasti siinä oltaisiinkin.  

Suomalaiset haluavat auttaa

Venäjän hyökkäyssota muutti tilanteen täysin, kun suomalaiset kiinnostuivat suurin joukoin kotimajoituksesta, ukrainalaisia alkoi saapua maahan ja heistä valtaosa hakeutui alkuun yksityismajoitukseen.  

Kansalaisten auttamishalu ja solidaarisuus kanavoituivat rahalahjoitusten ohella mm. järjestöjen vapaaehtoistoimintaan tai kotimajoitustoimintaan osallistumisena. Myös uusia toimintatapoja ja neljännen sektorin toimijoita syntyi. 

Jotkut järjestöt ja neljänennen sektorin toimijat harkitsivat alkuun kotimajoituksen koordinoimista ja alkoivat kerätä tietoa majoituksen tarjoamisesta kiinnostuneilta, mutta moni näistä kääntyi pian Kotimajoitusverkoston puoleen ja ohjasi yhteydenottoja meille. Olimmehan ainoita asian parissa jo työskennelleitä toimijoita.  

Vuosina 2015- 16, kun Suomeen saapui paljon turvapaikanhakijoita, kansalaiset olivat niin ikään alkaneet spontaanisti tukea heitä. Kotimajoitusverkoston ja sitä pian tukemaan perustetun yhdistyksen synty on tästä yksi esimerkki.  

Aiemmat kokemukset turvapaikanhakijoiden tukemisesta ovat auttaneet monia kansalaisyhteiskunnan toimijoita valmistautumaan vastaaviin tilanteisiin. Tällä kertaa pystyimme mukauttamaan  jo olemassa olevan toiminnan nopeasti syntyneeseen tarpeeseen.

Yhteydenottoja satamäärin 

Tällä kertaa meillä oli pohja, jolle rakentaa: tietoa kotimajoituksesta, yhdessä sovitut toimintaperiaatteet, valmius kouluttaa, eri puolella Suomea verkoston aktiiveina ja majoittajina toimineita ihmisiä sekä Kotimajoitusverkoston ja paikallisryhmien uinuvat, mutta nopeasti käyttöön otettavat Facebook-ryhmät.  

Yhteydenottoja keväällä 2022 tuli satamäärin mm. majoituksen tarjoamisesta kiinnostuneilta, kotimajoitusta etsiviltä, järjestöiltä, viranomaisilta ja uusilta neljännen sektorin toimijoilta.  

Kotimajoitusverkosto ja sen yli 20 paikallisryhmää olivat toiminnassa muutamassa päivässä, näistä osa jo aiemmin toimineita ja osa uusia. Tietoa kotimajoituksesta (mm. Kotimajoitusopas) julkaistiin useilla kielillä ja koulutuksia järjestettiin. Tuhannet ihmiset liittyivät Verkoston Facebook-ryhmiin.  

Paikallisryhmien toimintatavat muotoutuivat omanlaisikseen kotimajoituksen periaatteiden pohjalta. Yhdistys koordinoi yhteydenpitoa, tiedonkulkua ja oli yhteydessä paikallisiin aktiiveihin yksittäisistä majoituksista.  

Suuri osa majoituksista syntyi paikallisten aktiivien tuella tai kohtaamisista verkoston alustoilla. Majoittajia ja majoittujia voitiin saattaa yhteen ja neuvoa kahden yhteisötyöntekijän voimin.  

Moni majoittaja tuki majoittujia viranomaispalveluiden ja muiden käytännön asioiden selvittämisessä. Majoittajien rooli olikin tässä alkuun suuri, kun esim. vastaanottorahojen maksamisessa oli viivettä eikä tieto aina kulkenut vastaanottokeskuksista yksityismajoituksessa asuville ukrainalaisille.  

Verkosto ja yhdistys ovat tehneet paljon työtä, jotta viranomaistieto menee perille. Tässä on käytetty sosiaalista mediaa ja vastattu ihmisten yhteydenottoihin. Yhdistys neuvoo jatkuvasti myös ukrainalaisia, jotka vasta harkitsevat tuloa Suomeen.  

Tietoa välitetään median kautta 

Viimeisen vuoden aikana kotimajoitus on noussut otsikoihin. Mediahuomiosta on ollut hyötyä. Olemme voineet selventää keskeisiä kotimajoitukseen liittyviä kysymyksiä ja korjata liikkeellä olevaa väärää tietoa.    

Vuosi sitten yhdistyksellä oli kaksi työntekijää. Kiitos saamamme lisärahoituksen meitä on nyt töissä mahtava neljän hengen tiimi, kun Halja tekee yhteisötyötä etenkin ukrainan- ja venäjänkielisten kanssa Evan työparina ja Sanna vastaa viestinnästä kotimajoituksen tunnettuuden lisäämiseksi ja uusien ihmisten saamiseksi mukaan.  

Menneen vuoden tapahtumista on paljon opittavaa, kun pyrimme vakiinnuttamaan kotimajoitusta varteenotettavana asumismuotona suojelua hakeneille ja vahvistamaan tukea majoituksen osapuolille ja aktiiveille.  

Samalla varaudumme tuleviin tilanteisiin, joissa Suomesta hakee kansainvälistä suojelua suuri määrä ihmisiä, jotka haluavat kotimajoitukseen.  

Teksti: Terhi Aaltonen ja Eva Kuhlefelt 

Kuvat: Nina Lindfors ja Outi Neuvonen