Hoppa till innehåll

Information om stödföreningen

Heminkvarteringsnätverkets registrerade stödförening grundades år 2015. Föreningen stöder heminkvarteringsnätverkets lokala aktörer vid koordinerandet och förverkligandet av heminkvarteringar.  

Vad vi gör:

  • Vi erbjuder stöd, rådgivning och servicehandledning  åt både heminkvarterarna och de inkvarterade  
  • Vi stöder i synnerhet nyblivna heminkvarterare så att inkvarteringen ska bli så lyckad som möjligt
  • Vi organiserar gemesamma aktiviteter och befrämjar kamratstöd på olika orter och virtuellt 
  • Vi informerar och sprider kunskap om heminkvarteringssituationen samt heminkvarteringens syfte och betydelse  som ett led i vårt påverkansarbete  

Stödföreningen ingår i ett flertal olika nätverk och samarbetar med andra organisationer kring invandrarfrågor, samt håller kontinuerlig kontakt med myndigheter och beslutsfattare.

Personal och arbetbeskrivning

Terhi Aaltonen, verksamhetsledare (ärenden som berör stödföreningen och nätverket, myndighets- och tredjesektorsamarbete, kontakter till media) 

Halja Vehkaoja, koordinator för samfundsarbete (ukrainska, ryska) (stöd, handledning och rådgivning i heminkvarteringsfrågor, i synnerhet till dem som flytt kriget i Ukraina 

Sanna Rummakko, kommunikationsexpert (stödföreningens kommunikation) 

Finansiering av verksamheten

Verksamheten finaniseras primärt med bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Understöd har fåtts också från kommuner, församlingar och via gräsrotsfinansiering.  

Stödföreningens styrelse 

Styrelsen består av 3-9 medlemmar och 0-8 suppleanter. Du kan kontakta styrelsen per e-post: hallitus@kotimajoitusverkosto.fi