Hoppa till innehåll

De lokala nätverksgrupperna 

Heminkvarteringsnätverket fungerar i form av lokala grupper runtom i Finland. De aktiva i grupperna intervjuar både dem som erbjuder och är intresserade av heminkvartering och de organiserar och stöder sedan inkvarteringarna. De aktiva håller kontakt via sociala medier och samarbetar lokalt med andra aktörer.  

Om du vill komma med i verksamheten kan du kontakta din lokala nätverksgrupp via Facebook: 

Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville (Finland) – valtakunnallinen ryhmä 

Kotimajoitus Helsinki-Espoo-Vantaa 

Kotimajoitusverkosto Keski-Uusimaa  

Kotimajoitusverkosto Itä-Uusimaa (Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Sipoo)

Kotimajoitusverkosto Turku ja Varsinais-Suomi

Kotimajoitusverkosto Satakunta

Kotimajoitusverkosto Lahti ja lähialueet

Kotimajoitus Tampere ja Pirkanmaa

Kotimajoitus Hämeenlinna ja lähialueet

Kotimajoitus Salo

Kotimajoitus Jyväskylä

Kotimajoitus Kymenlaakso

Om det ännu inte finns verksamhet inom ditt område kan du starta en lokal grupp. Det är viktigt att stödföreningen får veta vad som händer på heminkvarteringsfältet runtom i landet. Ta gärna kontakt och berätta vad som händer på just sitt område. Det kan hända att det förekommit verksamhet tidigare, eller att det redan finns andra som är intresserade av att delta, och då kan vi se till att ni hittar varandra.  

Inom Heminkvarteringsnätverket uppfattar man det som viktigt att alla som deltar också fungerar i enlighet med den gemensamma värdegrunden. Heminkvarteringarna måste bygga på förtroende och respekt för privatlivet, och de måste också vara gemensamt planerade och ömsesidigt förverkligade.   

De lokala grupperna bidrar med värdefull information 

Heminkvarteringsnätverket och dess stödförening har ordnat utbildningar och erbjudit de lokala frivilliga stöd vid organiserandet av inkvarteringar, för att dessa ska förverkligas möjligast smidigt.  

Via nätverkets och stödföreningens Facebookgrupper – och sidor informeras om olika aktuella frågor som har att göra med myndigheternas olika processer, asylpolitiken och annat som är viktigt för både inkvarterarna och de inkvarterade att känna till.  

Ta gärna kontakt med en anställd inom stödföreningen om du uppfattar att det finns ett behov av heminkvarteringsverksamhet på din egen ort och om du har ett intresse av att själv delta.  

Med den anställda kan du diskutera situationen och behoven på din ort och hur man skulle kunna engagera mer frivilliga i verksamheten så att dessa sedan kan fördela de olika uppgifterna sinsemellan.  

Hur de olika uppgifterna och ansvarsområdena fördelas inom gruppen är också något du kan diskutera med den anställda. Man kan få tips om fungerande verksamhetsmodeller och goda råd av det nationella nätverket.