Hoppa till innehåll

Information om heminkvarteringsnätverket 

Inkvarterandet av asylsökande i finländska hem har ofta skett spontant, när de som söker asyl har kommit  kontakt med finländare på olika orter. 

Under åren 2015-16 kom det fler asylökande till Europa och till Finland än någonsin tidigare. Samtidigt uppstod en ny form av aktivism som också ledde till att antalet lokala heminkvarteringar ökade. 

De lokala grupperna formade sig till ett landsomfattande nätverk, och år 2015 grundades en förening för att stöda och koordinera verksamheten.

Heminkvareringsnätverkets verksamhet kan på lokalnivå organiseras fritt, i enlighet med behoven på olika orter. Det är ändå viktigt att all verksamhet utgår från de grundprinciper man tillsammans överenskommit om: frivillighet, ömsesidighet och likaledes ömsesidigt förtroende samt rätten till privatliv. 

Man har kommit överens om principerna för att garantera lyckade och mer långvariga heminkvarteringar, som av båda parter upplevs som trygga.  

Vetskapen om vad som händer på lokalnivå stöder koordineringen  

Även om de lokala grupperna agerar självständigt och fritt i enlighet med de lokala behoven, är det viktigt att aktörerna på lokalnivå upprätthåller kontakten till både varandra och till stödföreningen.  

Föreningen tar regelbundet emot förfrågningar från olika orter av personer som är intresserade av heminkvartering, av inkvarterarna och av personer som är intresserade av att ägna sig åt frivilligarbete. När det finns en vetskap om hur situationen ser ut på olika orter, blir både sammanförandet av (potentiella) inkvarterare och inkvarterade smidigare, liksom koordinerandet av hela verksamheten.  

Heminkvarteringar som förverkligats utanför nätverket 

Heminkvarteringar förverkligas givetvis också helt fritt, utan koppling till Heminkvarteringsnätverket. En asylsökande har i  princip rätt att välja var i Finland hen vill bo, även om hen alltid är skriven vid en förläggning. 

Inom Heminkvarteringnätverket är vi intresserade också av dessa fritt förverkligade inkvarteringar och parternas upplevelser av dem. Alla intresserade är välkomna att delta i våra utbildningar och kan kontakta oss om det uppstår ett behov av information eller stöd.  

Informationen om de fritt förverkligade inkvarteringarna hjälper både nätverket och stödföreningen vid skapandet av en omfattande lägesbild kring vad som händer på heminkvarteringsfältet i Finland. Till exempel samlar vi information genom anonyma enkäter: Majoittajakysely 2023 

Kontakta stödföreningen 

Eva Kuhlefelt, sakkunnig i samfundsarbete (finska, svenska, engelska) +358 44 239 7049, e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi

Halja Vehkaoja, koordinator för samfundsarbete (ukrainska, ryska) +358 44 987 2594, h.vehkaoja@kotimajoitusverkosto.fi