Hoppa till innehåll

Om Oss

Under åren 2015-2016 ansökte exceptionellt många om asyl i Finland. Heminkvarteringar av asylsökande och olika andra former av verksamhet började födas spontant när människor träffade varandra lokalt.  

De som var intresserade av heminkvartering träffades och skapade kontakter både lokalt och nationellt, och man uppfattade att det fanns ett behov av en organisation för koordinering och strukturering av verksamheten. Därför grundades stödföreningen för Heminkvarteringsnätverket.  

Nätverket fungerar både lokalt och nationellt, både så att man träffas på plats och virtuellt.  

Heminkvarteringsnätverkets lokala grupper fungerar självständigt och kan ordna sin verksamhet på det sätt som man uppfattar att bäst svarar mot de lokala behoven.  Det är trots allt viktigt att alla förbinder sig vid de principer för verksamheten som man tillsammans kommit överens om. Verksamheten stöder sig på följande principer: frivillighet, ömsesidighet, ömsesidigt förtroende och rätten till privatliv. 

Stödföreningen har ett kontor och anställd personal i Helsingfors. Verksamheten finaniseras primärt med bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.