Hoppa till innehåll

Skulle ja kunna inkvartera någon i mitt hem?

Kuva: Outi Neuvonen

Om du är intresserad av att erbjuda heminkvartering och vill ha hjälp av stödföreningen att hitta en lämpig person eller flera personer får du gärna kontakta oss och berätta mer om din situation. Kontaktblankett för den som erbjuder inkvartering.  

Efter detta kan de anställda eller de lokala aktiva befrämja er kontakt och kanske ordna ett gemesamt möte mellan dig och den asylsökande/den som söker tillfälligt skydd. Vi kan också hjälpa till när ni kommer överens om hur det gemesamma boendet ska se ut. En närmare beskrivning av processen återfinns i Heminkvarteringshandboken.  

Om flytten sedan blir av kan de anställda vid behov ge stöd när den inkvarterade ska sköta sina ärenden vid förläggningen. Den inkvarterade måste uppge sin adress till förläggningen samt upprätthålla sin kontakt till den.  

Den som ansöker om asyl eller beviljats tillfälligt skydd är alltid registrerad vid en förläggning och får sina mottagningstjäster, till exempel mottagningspenningen, via den. Social – och hälsovårdstjänsterna fås också via förläggningen. Om förläggningen finns på en annan ort ges brådskande vård vid närmaste jourmottagning.