Hoppa till innehåll

Den inkvarterade

“Jag är lyckligt lottad eftersom jag har mina inkvarterare som ger mig hjälp och stöd.  Här i Finland  är de min andra familj och står mig mycket nära.”

– Person boende i heminkvartering, Helsingfors

Kuva: Outi Neuvonen

Om du ansöker om asyl i Finland har du rätt att själv bestämma var du bor. För asylsökande organiserar myndigheterna boende vid en förläggning, men du kan också bo någon annanstans. Heminkvartering är ett alternativ och du bor då hemma hos en enskild person eller en familj, det vill säga tillsammans med den eller dem som erbjuder inkvarteringen.  

VIKTIGT ATT FUNDERA KRING INNAN DU FATTAR BESLUT OM ATT SÖKA DIG TILL HEMINKVARTERING 

De viktigaste principerna för heminkvartering är: inkvarteringen är frivillig och den inkvarterade behöver inte kompensera för den med varken pengar eller arbetsinsats. Heminkvarteringen är ett jämlikt arrangemang som man kommit överens om.  

Vi rekommenderar att den som erbjuder inkvartering och den som vill bli inkvarterad träffas och bekantar sig med varandra innan själva inkvarteringen inleds.  

Parterna kan ingå ett antingen muntligt eller skriftligt avtal om det praktiska. Heminkvarteringsnätverkets stödförening har konstruerat en avtalsmodell som man kan använda och som båda parter kan underteckna. Modellen finns här.

Inkvarterandet innebär ofta en del utgifter för inkvarteraren. Om den inkvarterade har egen inkomst eller förmögenhet kan man komma överens om att hen står för en del av utgifterna (till exempel kostnaderna för elektricitet och vatten). 

Rätten till privatliv 

Inkvarteraren kan stöda den inkvarterade i ärenden som har med uppehållstillstånd eller arbete att göra, men har ingen skyldighet till detta. En asylsökande kan vid behov få hjälp från annat håll. 

Information om eller bilder av den andra parten får inte förmedlas vidare utan personens tillstånd.  

Båda parterna har alltid rätt att avsluta heminkvarteringen. Det är viktigt att man i god tid tar upp och diskuterar saken. Den aslylsökande har alltid en möjlighet att flytta till en förläggning.  

Innan man fattar beslut lönar det sig att läsa Heminkvarteringshandboken. Den är översatt till ett flertal språk och finns här.

Säkerhet 

Fundera på dethär i förväg: Känner jag mig trygg i denhär inkvarteringen? Kan jag vara mig själv? 

Inom Heminkvarteringsnätverket har vi funderat mycket kring trygghet och säkerhet. Alla som på något sätt deltar i verksamheten måste förbinda sig vid att följa dess grundprinciper.  

I samarbete med Eila Nikulainen, sakkunnig i arbete för att förhindra våld, har stödföreningen gjort instruktioner vars syfte är att förebygga sexuellt utnyttjande, våld och trakasserier. Instruktionerna har översatts till ett flertal språk och finns här.

Viktigt: Håll kontakt till förläggningen 

Varje person som ansökt om asyl eller tillfälligt skydd i Finland är registrerad vid en specifik förläggning. Via förläggningen får den asylsökande mottagningspenning samt de övriga social- och hälsovårdstjänster hen har rätt till.  

För att en asylansökan ska förbli anhängig måste den asylsökande vara skriven vid förläggningen. 

Om en (asyl-)sökande inte bor på själva förläggningen, registreras hen som boende i så kallad privat inkvartering.  

Den som bor i privat inkvartering har samma rättigheter som alla andra (asyl-)sökande. 

Om du behöver rådgivning eller annan hjälp med att sköta dina ärenden ska du vända dig till förläggningens socialarbetare.