Hyppää sisältöön

Suuri majoittajakysely 2023 – tuloksia: Vastaukset kertovat auttamisen halusta ja arkea rikastuttavista kokemuksista

(English translation available here: https://kotimajoitusverkosto.fi/en/grand-survey-for-home-accommodation-providers-2023-results/)

Kotimajoitusverkoston tukiyhdistys toteutti vuoden 2023 alussa kotimajoittajille suunnatun kyselyn, johon saatiin 53 vastausta. Kyselyssä kerättiin tietoa vastaajan omista majoituksen järjestelyistä sekä siitä onko majoittaja mahdollisesti avustanut majoittujaa muutenkin, esimerkiksi viranomaisten kanssa asioinnissa.  Kysyimme myös siitä, millaista tukea majoittaja on saanut ja millaiselle tuelle heillä on tarvetta. 

Valtaosa (yli puolet) vastanneista on majoittanut kansainvälistä suojelua hakevia ukrainalaisia. Enemmistö heistä on tutustunut majoitettavaan/majoitettaviin Kotimajoitusverkoston kautta.

Suurin osa majoittajista (32 vastaajaa 53 vastaajasta) oli perheitä. Vastaajien joukossa oli sekä niitä, joilla majoitus oli jo päättänyt ja niitä, joilla majoitus oli edelleen käynnissä. Lievä enemmistö vastaajista kertoi majoituksen jo päättyneen. Joillakin majoittajilla on ollut vuoden 2022 useampiakin peräkkäisiä majoituksia. Majoittujat ovat olleet sekä yksittäisiä henkilöitä että  kokonaisia perheitä.

Majoittujista osa on palannut Ukrainaan. Osa on löytänyt asunnon tai majoittunut asuntopohjaiseen vastaanottokeskukseen.

Majoittajaksi päädytään erilaisia reittejä. Jotkut ovat ilmoittaneet valmiudestaan sosiaalisessa mediassa ja löytäneet sitä kautta majoittujansa. Joillakin tutustuminen on tapahtunut vapaaehtoistyön parissa tai tuttavien kautta.

Kotimajoittajat ohjaavat tulijoita sisään yhteiskuntaan

Kotimajoittaminen tarkoittaa useimmiten muutakin kuin pelkkää asunnon tarjoamista. Majoittajakyselyyn vastaajista useimmat kertovat tukeneensa majoittujaa monin tavoin.

Majoittajat ovat tarjonneet kaikenlaista suomalaisen yhteiskunnan vaatimaa asiointiapua eri tahojen – poliisi, Kela, Digi- ja väestötietovirasto jne. – kanssa. He ovat saattaneet palveluihin, neuvoneet tavaroiden hakuun jakelupisteiltä, kuljettaneet, opastaneet joukkoliikenteeseen ja polkupyöräilyyn, tutustuttaneet asuinpaikkakuntiin, etsineet maahanmuuttajille suunnattua toimintaa ja auttaneet kontaktien löytämiseen. Työnhaussa ja CV:n laatimisessa on annettu usein apua.

Jotkut majoittajat toivovatkin yhteiskunnalta enemmän tukea ja tunnustusta sille, että kotimajoittajat edesauttavat merkittävästi maahan saapuneiden kotoutumista.

Majoittuja on täysin uudessa yhteiskunnassa, jossa asioiden hoitaminen vaatii yleensä paljon uuden tiedon omaksumista ja tukea. Yksinkertaisetkin asiat, kuten pankkiautomaatilla tai kaupassa käynti, voivat vaatia aluksi tukea.

Moninaiset motiivit

Motiivina kotimajoittamisen mainittiin useimmiten auttamisen halu, mikä liittyi Ukrainan sodan suomalaisissa herättämiin tunteisiin. Erityisesti lasten hätä on koskettanut monia. Kotimajoittamalla voi kantaa kortensa kekoon.

Eräs vastaaja kirjoittaa avoimeen vastauskenttään: ”Se, että pystyi tekemään jotain konkreettista sodan mielettömyydestä huolimatta, toi tietynlaista tyyneyttä omaan olemiseen. Tuli sellainen olo, että laittaa edes vähän pahalle kampoihin, vaikka toki hyvin pienessä mittakaavassa.”

Osa majoittajista kokee uusiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin tutustumisen tärkeäksi ja omaa elämää avartavaksi kokemukseksi.

Olen tutustunut ihaniin ihmisiin ja oppinut paljon Ukrainasta. Sodan aiheuttama levottomuuteni lieveni huomattavasti, kun sain tehdä jotain hyödyllistä ja mielestäni arvokasta”, kertoo yksi vastaaja.

Sota tulee lähelle

Joissakin tapauksissa majoittaminen on osoittautunut raskaammaksi kuin on etukäteen kuviteltu. Eräät vastaajat sanoivat, että sota tulee majoitettavan kautta hyvin lähelle ja osaksi päivittäistä elämää. Traumaattisia asioita kokeneen ihmisen kohtaaminen ei ole aina helppoa, ja siihen voidaan kaivata tukea. Majoittaja saattaa aika ajoin kaivata enemmän ns. omaa elämää.

Kyselyyn vastaajista valtaosa kertoo löytäneensä majoittujan Kotimajoitusverkoston kautta sekä saaneensa verkoston kautta tarvitsemaansa tietoa. Majoittajan tarvitsema tuki on yleensä nimenomaan tietoa.

Iso osa kyselyn vastaajista sanoo, ettei ole kokenut erityisesti tukea tarvinneensa. Tukiyhdistyksen työntekijöiden kokemuksen mukaan tämä on tilanne tyypillisesti silloin, kun kotimajoitus on syntynyt harkitusti. Jos majoittamaan on lähdetty ilman riittäviä ennakkotietoja, yllättäviä tilanteita voi olla ja tuen tarvettakin enemmän.