SKULLE DU VILJA INKVARTERA ASYLSÖKANDE?


Att öppna sitt hem för en asylsökande gör vardagen rikare. Nya människor hämtar med sig nya utmaningar, men även mer liv, glädje och skratt. Samtidigt gör inkvarteraren ett frivilligarbete med en stor inverkan, inte bara på en individs liv utan även hela det finska samhället.

KOM MED I ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE NÄTVERK!

Nätverket för heminkvartering är en ny slags medborgarsamhällelig aktör som bildas av mer än 4 000 jämlika nätverksaktiva över hela landet. Vi håller regelbunden kontakt, delar information, hjälper varandra i problemfall och utvecklar aktiviteten av vårt medborgarnätverk tillsammans.

SKULLE DU VILJA BO I ETT FINSKT HEM?

Asylsökande, välkommen till Finland! Visste du att du kan välja plats för boende under asylsökningsprocessen?
Nätverket för heminkvartering hjälper dig att bekanta dig med finländare som vill erbjuda inkvartering för asylsökande i sina egna hem.