Ajankohtaista

Kotimajoituksen tuki ry:n uudet työntekijät toiminnanjohtaja Terhi Aaltonen ja yhteisötyön asiantuntija Eva Kuhlefelt aloittivat työskentelyn 11.8.2021.

 

Kuvassa Eva ja Terhi Kotimajoitusverkoston toimistolla Kalliolan setlementtitalolla.

Terhi on työskennellyt 15 vuotta ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, kansalaisyhteiskunnan ja kansanterveyden parissa mm. YK:lla ja Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin toiminnanjohtajan tehtävissä. Hän on edistänyt erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia. Terhi haluaa edistää haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksia jatkossakin ja hyödyntää monipuolista osaamistaan Kotimajoitusverkoston kehittämisessä.

“Toiminnanjohtajana haluan kehittää yhdistyksen toimintatapoja vastaamaan mahdollisimman hyvin Kotimajoitusverkoston tarpeita ja vaikuttamaan asumiseen liittyvien luovien ratkaisujen kautta turvapaikanhakijoiden oikeuksiin laajemminkin. Koen Kotimajoitusverkoston työn turvapaikanhakijoiden tilanteen parantamiseksi Suomessa todella tärkeänä ja odotan innolla pääseväni kehittämään yhdistyksen toimintaa.”

Eva on toiminut turvapaikanhakijoiden ja paperittomuudessa elävien parissa syksystä 2015 lähtien ja on monelle tuttu verkostotoimija. Evalla on kokemusta monimuotoisesta vapaaehtoisten tukemisesta ja hän on toiminut Kotimajoitusverkoston aktiivina. Evalla on yhteistyökokemusta niin viranomaisten, vapaaehtoisten kun järjestötoimijoiden kanssa.

“Olen usein pohtinut turvallisen asumisen merkitystä, kotoutumisen ja ylipäänsä ihmisarvoisen elämän edellytyksenä. Yhteisötyön asiantuntijana haluaisin edistää dialogia, jossa yhteisöllisyys ja inkluusio toteutuisivat käytännön tasolla, ja avointa keskustelua, johon kaikki verkostoon kuuluvat pystyisivät osallistumaan. Kotimajoitusverkosto on minulle entuudestaan tuttu ja rakas – olen kiitollinen saamastani mahdollisuudesta olla mukana kehittämässä toimintaa eteenpäin!”

Kotimajoitusverkoston toiminta halutaan aktivoida lisäämällä kohtaamisia ja kehittää tapoja olla näkyvä toimija ruohonjuuritasolla. Yhdistyksen toiminta halutaan tehdä läpinäkyväksi, niin työntekijöiden kuin hallituksenkin osalta.

Kannustamme olemaan yhteydessä työntekijöihin matalalla kynnyksellä kotimajoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Terhin ja Evan tavoitat seuraavista yhteystiedoista:

Terhi Aaltonen, toiminnanjohtaja  (suomi, englanti, espanja)

Sähköposti: t.aaltonen@kotimajoitusverkosto.fi  

tel. +358 44 244 8404

Facebook: Terhi Kotimajoitus 

Eva Kuhlefelt, yhteisötyön asiantuntija (ruotsi, suomi, englanti) 

Sähköposti: e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi 

tel. +35844 239 7049

Facebook: Eva Kotimajoitus 

Toimiston sähköposti on info@kotimajoitusverkosto.fi

 

Vastaa