Hyppää sisältöön

Majoittujakysely 2023: UKRAINALAISTEN KOTIMAJOITTUJIEN KOKEMUKSET OVAT PÄÄOSIN MYÖNTEISIÄ  

Kotimajoituksen tuki ry on tehnyt kotimajoituksessa vuoden 2022 ja 2023 aikana asuneille suunnatun verkkokyselyn. Kyselyä levitettiin sosiaalisen median kanavissa sekä yhdistyksen asiakastyössä kohdatuille keväällä 2023 ja siihen vastasi 21 henkilöä.

Saman tyyppinen kysely on aiemmin tehty kotimajoittajille, ja sen tuloksista kerrotaan täällä: https://kotimajoitusverkosto.fi/suuri-majoittajakysely-2023-tuloksia/

Vastaajista kaikki olivat Ukrainan kansalaisia. Heistä 16 henkilöä oli saanut tilapäistä suojelua, 4 odotti vielä päätöstä. Vastaajat asuivat Espoossa, Hämeenlinnassa ja Turengissa (2 hlö/paikkakunta), sekä Helsingissä, Tuusulassa, Parolassa, Kokkolassa, Tammisaaressa, Porvoossa, Turussa ja Tenholassa. Vastaajissa oli lievä enemmistö niitä, joiden kotimajoitus oli jo päättynyt (12 vastausta).

Positiivisia asioita tuli esille useita. Päättyneet majoitukset ovat olleet varsin pitkäkestoisia, keskimäärin reilun vuoden mittaisia. Majoittujat kokevat, että heillä on ollut kotimajoituksessa riittävästi fyysistä tilaa. Puolet vastaajista kertoi, että heidän käytössään oli/oli ollut oma huone, seitsemällä vastaajista jopa oma huoneiston osa tai erillinen huoneisto. Asiointi vastaanottokeskuksen kanssa sujunut pääosin mutkattomasti.

Tukea arjen asioissa ja “paperisodassa”

Valtaosa vastaajista (17) kertoo saaneensa majoittajalta tukea arjen asioissa. Näissä painottuvat samat asiat kuin majoittajakyselyn yhteydessä esille tulleet eli tukea on saatu tilapäisen suojelun hakijan asemaan liittyvässä ”paperisodassa” sekä lisäksi apua ostosten, sairaalakäyntien, lasten koulupaikkojen tai asunnon hakemisen kanssa. Yksi vastaajista kertoi, että oli saanut apua suomen kielen oppimisessa. Toinen vastaaja kertoo, että majoittaja oli ollut yhteydessä vastaanottokeskukseen, kun vastaanottoraha oli jäänyt maksamatta.

Ukrainalaiset kotimajoittujat kertovat saaneensa tietoa ja apua erilaisilta ukrainalaisia auttavilta tahoilta. Heillä ei kuitenkaan aina ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä tahoa heidän kohtaamansa vapaaehtoiset edustavat. Kotimajoituksen tuki ry:ssa arvioidaan, että ukrainalaisille suojelun hakijoille on heidän elämäntilanteessaan ollut ensisijaista se apu ja tuki, jota he ovat saaneet eivätkä sitä järjestäneet organisaatiot.

Monet vastaajat kokivat oppineensa kieltä nopeammin ja kotoutuneensa tehokkaammin kotimajoituksen ansiosta.  Majoittajaperheestä oli tullut ”sukulaisia” ja heidän kanssaan käydyt keskustelut olivat olleet mielenkiintoisia kieli- ja kulttuurimuureista huolimatta.

Lämmin vastaanotto, Suomen kauneus ja suomalaisten avoimuus sekä saatu apu mainittiin myös. Yksi vastaajista koki pääsemisen erilaisiin tapahtumiin tutustumaan muihin suomalaisiin tärkeäksi ja positiiviseksi. Toinen kiteytti majoituskokemuksen ”kauniiksi” – majoittajaperhe oli koettu ”aktiiviseksi” ja ”positiiviseksi”.