Heminkvarteringsnätverkets lokala grupper

Heminkvarteringsnätverket organiserar inkvarteringsverksamhet i de lokala grupperna. Via dessa kan man både erbjuda och efterlysa heminkvartering.  

Den lokala nätverksgruppen utgör också ett samfund för kamratstöd, inom vilket man möjliggör heminkvarteringar i ett visst område eller i en viss miljö: gruppens medlemmar stöder varandra och delger information gällande det lokala sammanhanget samt försöker hitta nya inkvarterare för att svara mot behovet av heminkvartering. I ett flertal grupper ingår personer som kan dela med sig av värdefulla erfarenheter av att antingen ha inkvarterat eller blivit inkvarterade.   

Om du söker inkvartering eller skulle vilja inkvartera (eller på något annat sätt delta i verksamheten) rekommenerar vi att du ansluter dig till närmaste lokala grupp. Nedan en förteckning över de grupper som är aktiva just nu.

NYLAND

Helsingfors, Esbo och Vanda

facebook.com/groups/373035224366570/

Mellerstra Nyland (Järvenpää-Hyvinkää-Kerava-Tuusula-Nurmijärvi)

facebook.com/groups/508487794128989

Östra Nyland och Mäntsälä (med Borgnäs)

facebook.com/groups/411268285749492/

Raseborg

facebook.com/groups/1562074223805958/

Västra Nyland

facebook.com/groups/627772581624232

VÄSTRA FINLAND

Åbo med när områden

facebook.com/groups/427872437416832/

Pemar

facebook.com/groups/1116434069209237/

Österbotten

facebook.com/groups/326020936162118/

Kurikka-Ilmola

facebook.com/groups/1147614139347723

Satakunta

facebook.com/groups/335640868609944/

Seinäjoki med när områden

facebook.com/groups/774399383521290

Salo med när områden

facebook.com/groups/536408427711722/

MELLERSTRA FINLAND OCH TAVASTLAND

Tammerfors och Birkaland

facebook.com/groups/442530305934693/

Lahtis med när områden

facebook.com/groups/285126313703181/

Tavastehus med när områden

facebook.com/groups/456613159534732/

Jyväskylä och Jämsä med när områden

facebook.com/groups/309714511054375

ÖSTRA FINLAND

Södra Karelen

facebook.com/groups/376189430645464/

Norra Karelen

facebook.com/groups/934521920585200

Norra Savolax

facebook.com/groups/991384618147177/

Södra Savolax

facebook.com/groups/444754380760573/

Kymmenedalen

facebook.com/groups/1137849957007462/

NORRA FINLAND

Uleåborg med när områden

facebook.com/groups/494281015405238/

Lappland

facebook.com/groups/2331002110388835/

DE SOM KOMMER MED HUSDJUR

facebook.com/groups/1155305505217538/

Om det finns behov av att grunda en ny nätverksgrupp ber vi att du kontaktar stödföreningens sakkunniga Eva Kuhlefelt, som kan bidra med rådgivning: e.kuhlefelt@kotimajoitusverkosto.fi