Keitä me olemme?

Kotimajoitusverkosto on vapaaehtoisten muodostama valtakunnallinen kansalaisverkosto. Teemme läheistä yhteistyötä kotimajoitusten järjestämisessä kolmannen sektorin, viranomaisten sekä monien muiden toimijoiden kanssa. Olemme voittoa tavoittelematon, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisverkosto.

Kotimajoitusverkoston tavoitteena on, että yhä useampi turvapaikanhakija ja suojelua hakeva voi halutessaan asua kodissa vastaanottokeskuksen sijaan. Tuemme yhteen majoittajia ja majoittujia ja tuemme syntyneitä majoituksia. Tämä työ tehdään sekä verkoston tukiyhdistyksen Kotimajoituksen tuki ry:n kautta että paikallisryhmissä. Paikallisryhmiä meillä on tällä hetkellä yhteensä 24.

Kotimajoitusverkoston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Vuoden 2017 alussa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA myönsi verkostolle kolmen vuoden hankerahoituksen ja vuonna 2020 pysyvän toiminta-avustuksen.

Kotimajoitusverkoston tukena ja taustalla toimii Kotimajoituksen tuki ry, jonka hallituksessa ovat puheenjohtaja Martta Pietarinen sekä hallituksen jäsenet Pär Silén, Marie-Louise Litonius, Laura Malin, Marjaana Toiviainen ja varajäsen Noora Nurminen. 

Kotimajoitusverkostolla on kolme työntekijää: toiminnanjohtaja Terhi Aaltonen, yhteisötyön asiantuntija Eva Kuhlefelt sekä viestinnän asiantuntija Maria Niemiharju.