KOM MED

Kom med i ett gränsöverskridande nätverk!

Nätverket för heminkvartering är en ny slags aktör på organisationsfältet, som består av över 4 000 jämlika nätverksaktiva på olika håll i landet. Det går att ta del av nätverkets verksamhet även på andra sätt än att erbjuda inkvartering. Kontakta din närmaste lokalgrupp eller hitta nästa evenemang i händelsekalendern och kom med!

Kom med i en lokalgrupp    Hjälp till i den nationella verksamheten     Donera yrkeskunskap
Just nu finns det behov speciellt för följande slags verksamhet:

Stöd för inkvarterare
Kom med och hitta på verksamhet för inkvarterarna

Kontakta oss
Tolkhjälp
Talar du till exempel arabiska, dari, urdu, pashto, farsi eller somali?

Kontakta oss

Kom med i en lokalgrupp

Lokalgrupperna utgör grunden för verksamheten i Nätverket för heminkvartering.
Det finns för tillfället aktivt verksamma lokalgrupper på sju olika orter.
I lokalgrupperna finns det flera slags uppgifter att inta, så som stödperson, tolk och koordinator. Kontakta Nätverket för heminkvartering och bli en del av gemenskapen!

Nationella koordineringen av lokalgrupperna: kotimajoitusverkosto@gmail.com.

Finns inte ditt område på kartan?

Om det ännu inte finns en lokalgrupp för Nätverket för heminkvartering på ditt område, kan du starta en sådan själv! Vem som helst kan starta en lokalgrupp inom Nätverket för heminkvartering. Aktiva i det nationella nätverket och de redan existerande lokalgrupperna hjälper dig att komma igång. Startandet av en lokalgrupp i ett nötskal:

1. Samla ihop lokala aktiva. Kärngruppen kan i början bestå av bara några personer.
2. Kontakta de nationella koordinatörerna i Nätverket för heminkvartering. De lägger till er information på webbsidan och ger råd i att starta verksamheten.
3. Ordna möten med de aktiva, läs verksamhetshandboken och kom överens om att starta verksamheten.
4. Börja verksamheten! De flesta lokalgrupperna i Nätverket för heminkvartering är i praktiken verksamma genom en stängd Facebook-grupp, men ni kan själv komma överens om vilken kanal som är lämpligast för er. Kontakta mottagningsförläggningen och berätta om verksamheten för förläggningens personal. Sätt att nå fram till potentiella nya volontärer och personer som vill erbjuda inkvartering kan till exempel vara att anordna informationstillfällen och att göra reklam för verksamheten i lokaltidningen.

Nätverkets projektpersonal hjälper dig gärna i alla frågor.

Hjälp till i den nationella verksamheten

Är du intresserad av att koordinera den nationella verksamheten eller att fungera som stödperson för lokalgrupperna? Skulle du ha några lediga timmar i veckan för att följa upp e-posten eller uppdatera social media? Har du idéer för att utveckla verksamheten i Nätverket för heminkvartering?

Det går bra att delta i Nätverkets nationella verksamhet från var som helst i världen. Kontakta oss och berätta hurdan verksamhet du är intresserad av!

Donera din yrkeskunskap till Nätverket för heminkvartering

Professionella från flera olika branscher är med i Nätverket för heminkvartering. Alltefter att nätverket expanderar räcker det dock arbete för fler, och beställning för till exempel IT-kunniga, översättare, professionella inom kommunikation och marknadsföring, experter inom organisationsverksamhet och kunniga i projektledning finns alltid. Lokalgrupperna har organiserat flera slags stöd- och fritidsverksamheter omkring verksamheten, så all slags kunskap är värdefull för nätverket.

Kontakta oss och berätta hurdan yrkeskunskap du skulle vara intresserad att donera.