FÖR INKVARTERARE

Kan du tänka dig erbjuda boende till en asylsökande?

Nätverket för heminkvartering för ihop asylsökande och vanliga finländare. Vi organiserar inkvartering i privata hem, som en aktör auktoriserad av Migrationsverket.

Att öppna sitt hem för en asylsökande är ett utmärkt sätt att bekanta sig med nya människor, liva upp vardagen och göra ett betydelsefullt frivilligarbete både på personlig och samhällelig nivå. Genom inkvartering i ett privat hem, börjar livet i Finland för en asylsökande på ett meningsfullt och människovärdigt sätt. Effektiviseringen av språkinlärningen, nätverksskapandet och bekantskapen med finska vanor främjar integreringen och spar samtidigt kostnader.

Heminkvartering inleds med hjälp av en lokalgrupp i nätverket. Lokalgrupperna ordnar ibland även informationstillfällen för nya nätverksaktiva och personer intresserade av inkvartering, det kan alltså löna sig att kontakta gruppen även innan man är beredd att binda sig till att erbjuda inkvartering. Om det inte finns en lokalgrupp i ditt närområde kan du starta en sådan.

Mer information om heminkvartering hittar du i vår Handbok för heminkvartering.

Såhär framskrider den privata inkvarteringen:

1. Fyll i kontaktformuläret.

I formuläret kan du beskriva din situation i större detalj, berätta om dina önskemål och ställa tilläggsfrågor. Vi förmedlar informationen vidare till din närmaste lokalgrupp, som kontaktar dig och anordnar ett möte mellan dig och en asylsökande.

Du kan även ta kontakt direkt till din närmaste lokalgrupp i Nätverket för heminkvartering.

2. Intervju

Lokalgruppen kontaktar dig och ordnar en inofficiell intervju, där du kan berätta mera om din möjlighet att erbjuda boende och ställa frågor om sådant du undrar över.

3. Möt en asylsökande

Lokalgruppen ordnar ett möte mellan dig och en asylsökande. Om du har mycket utrymme i ditt hem, kan du även erbjuda inkvartering för flera asylsökande eller en hel familj.

4. Kontrakt för heminkvartering

Om båda parter är villiga att dela boende efter mötet, kan den asylsökande flytta hem till dig. Lokalgruppen hjälper er med ärenden till mottagningsförläggningen och ger råd i skapandet av inkvarteringskontraktet.

5. Samlevnaden kan börja!

I början är det ofta bra att komma överens om de praktiska sakerna angående boendet. Lokalgruppen och nätverkets stödpersoner hjälper er att komma igång och finns till för både dig och den asylsökande under tiden av hela boendet.

Har du fortfarande frågor?
Se ofta förekommande frågor!

Läs vår Handbok för heminkvartering

Kontakta oss