Kan du tänka dig erbjuda boende till en asylsökande?

Nätverket för heminkvartering för ihop asylsökande och vanliga finländare. Vi organiserar inkvartering i privata hem.

Att öppna sitt hem för en asylsökande är ett utmärkt sätt att bekanta sig med nya människor, liva upp vardagen och göra ett betydelsefullt frivilligarbete både på personlig och samhällelig nivå. Genom inkvartering i ett privat hem, börjar livet i Finland för en asylsökande på ett meningsfullt och människovärdigt sätt. Effektiviseringen av språkinlärningen, nätverksskapandet och bekantskapen med finska vanor främjar integreringen och spar samtidigt kostnader.

Heminkvartering inleds med hjälp av en lokalgrupp i nätverket. Lokalgrupperna ordnar ibland även informationstillfällen för nya nätverksaktiva och personer intresserade av inkvartering, det kan alltså löna sig att kontakta gruppen även innan man är beredd att binda sig till att erbjuda inkvartering. Om det inte finns en lokalgrupp i ditt närområde kan du starta en sådan.

Mer information om heminkvartering hittar du i vår Heminvarteringshandboken.

Såhär framskrider den privata inkvarteringen:

1. Skicka e-post till info(at)kotimajoitusverkosto.fi 

Du får gärna berätta om ditt inkvarteringserbjudande, dina önskemål och ställa tilläggsfrågor. Vi förmedlar informationen till din närmaste lokala grupp, som kontaktar dig och ordnar ett möte mellan dig och en person som söker inkvartering. Du kan också själv kontakta den lokala gruppen inom ditt eget område.

2. Intervju

Lokalgruppen kontaktar dig och ordnar en inofficiell intervju, där du kan berätta mera om din möjlighet att erbjuda boende och ställa frågor om sådant du undrar över.

3. Möt en asylsökande

Lokalgruppen ordnar ett möte mellan dig och en asylsökande. Om du har mycket utrymme i ditt hem, kan du även erbjuda inkvartering för flera asylsökande eller en hel familj.

4. Kontrakt för heminkvartering

Om båda parter är villiga att dela boende efter mötet, kan den asylsökande flytta hem till dig. Lokalgruppen hjälper er med ärenden till mottagningsförläggningen och ger råd i skapandet av inkvarteringskontraktet.

5. Samlevnaden kan börja!

I början är det ofta bra att komma överens om de praktiska sakerna angående boendet. Lokalgruppen och nätverkets stödpersoner hjälper er att komma igång och finns till för både dig och den asylsökande under tiden av hela boendet.

Har du fortfarande frågor?

Läs vår Heminvarteringshandboken.

Se ofta förekommande frågor!

Kontakta oss