Skulle du vilja bo i ett finskt hem?

Asylsökande, välkommen till Finland! Visste du att du kan välja din boplats under asylsökningsprocessen? Nätverket för heminkvartering hjälper dig att bekanta dig med finländare som vill erbjuda boende för asylsökande i sina egna hem.

Nätverket består av över 4 000 medlemmar från olika delar av Finland. Vi är ett icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obundet medborgarnätverk. Vi tror att boendet i ett finskt hem gör asylprocessen mindre stressande för dig och underlättar din bekantskap med finska människor, språket och kulturen.

Om du vill bo i ett finskt hem antingen ensam, med din partner eller din familj, gör såhär:

 1. Skicka e-post till info (at) kotimajoitusverkosto.fiDu får gärna berätta om dina och din eventuella familjs inkvarteringsönskemål och ställa tilläggsfrågor. Vi förmedlar informationen till din närmaste lokala grupp, som kontaktar dig/er och ordnar ett möte mellan dig/er och en person som erbjuder inkvartering. Du kan också själv kontakta den lokala gruppen inom ditt eget område.
 

  2. Möt en inkvarterare
Lokalgruppen ordnar ett möte mellan dig och en möjlig inkvarterare. Det är bra att komma ihåg att det i nuläget finns mer asylsökande som söker privat inkvartering än personer som erbjuder boende.
 

 3. Kontrakt för heminkvartering
Om båda parter är villiga att dela boende efter mötet, kan du flytta in i ditt nya hem. Lokalgruppen hjälper till och ger er anvisningar för att skapa ett kontrakt för inkvarteringen samt med ärenden till mottagningsförläggningen.
 

 4. Samlevnaden kan börja!
Till en början är det ofta bra att tillsammans komma överens om praktiska saker gällande boendet. Lokalgruppen och stödpersonerna i nätverket hjälper er att komma igång och finns som stöd för både dig och din inkvarterare under hela tiden för det delade boendet.


Har du fortfarande frågor?

Se ofta förekommande frågor.

Läs vår Heminkvarteringshandboken.

Kontakta oss: info (at) kotimajoitusverkosto.fi.